OMLADINSKA STUDENTSKA ZADRUGA “PAZOVA 45” ima za cilj stvaranje ponude mladih do 30 godina zainteresovanih za radno angažovanje do 120 radnih dana i traženje poslodavaca koji imaju potrebu da privremeno i povremeno zaposle radnike bez zasnivanja radnog odnosa.

 Ispoštovati složenu zakonsku regulativu je posao koji zahteva dobro poznavanje pravne i računovodstvene procedure rada sa Poreskom upravom, Fondom za PIO, Fondom za zdravstveno osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje a posebno sa Savezom zadruga u smislu redovne godišnje revizije.

 Mi to možemo, imamo dugogodišnje iskustvo i dovoljno entuzijazma. Zato smo osnovali zadrugu a imajući u vidu da na području Stare Pazove ne postoji ni jedna aktivna omladinsko-studentska zadruga.

 Legalno poslovanje nam je imperativ te na stranicama ovog sajta objašnjavamo proceduru rada sa zadrugom.

 Pozivamo Vas da uzmete učešće u razvoju ove zadruge, širenjem članstva i uključivanjem većeg broja poslodavaca što će se postići sticanjem obostranog poverenja.

Direktor, Ćirković Miodrag dipl.ecc