Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih i studentskih zadruga:

  • Zakon o zadrugama 
  • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva
  •  Zakon o radu
  • Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju
  • Zakon o porezu na dohodak građana
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o PDV-u

Interni propisi koji regulišu rad zadruga:

  • Ugovor o osnivanju
  • Zadružna pravila