UČLANJENJE JE POTPUNO BESPLATNO!!! Godišnju članarinu u iznosu od 500 dinara naplaćujemo ukoliko ti nađemo posao.

Za učlanjenje u zadrugu potrebna su sledeća dokumenta:

STUDENTI do 26 godina:

 • lična karta na uvid
 • zdravstvena kartica na uvid
 • potvrda o redovnom školovanju sa fakulteta ili indeks na uvid
 • lični broj tekućeg računa

UČENICI:

 • lična karta/pasoš na uvid, ili izvod iz matične knjige rođenih
 • zdravstvena kartica na uvid
 • potvrda iz škole ili đačka knjižica na uvid
 • za maloletne osobe – overena saglasnost roditelja kod notara,
  ili roditelj lično da dođe i potpiše saglasnost.
 • broj tekuđeg računa (sopstvenog ili od roditelja)

NEZAPOSLENI do 30 godina:

 • lična karta na uvid
 • zdravstvena knjižica na uvid
 • lični broj tekućeg računa

 

ŽELIŠ DA SE UČLANIŠ OD KUĆE?

 1. Odštampaj, popuni i potpiši ZAHTEV za sticanje statusa zadrugara 
 2. Za maloletna lica: potrebno je da roditelj overi Saglasnost kod notara,
  ili da dođe lično do nas da je popuni 
 3. Očitati ličnu kartu i zdravstvenu karticu
 4. Slikati potvrdu iz škole/sa fakulteta kao dokaz o školovanju/studiranju,
  ili lično doneti knjižicu/indeks na uvid
 5. Kompletnu dokumetaciju poslati na office@oszpazova45.rs ili na Viber

 

REUČLANJENJE 2024 – potrebno je sledeće:

 • Skini, popuni, odštampaj i potpiši ZAHTEV za sticanje statusa zadrugara 
 • Očitati ličnu kartu – ukoliko si menjao/la podatke ili imaš novu lk
 • Slikati potvrdu iz škole/sa fakulteta kao dokaz o školovanju/studiranju,
  ili lično doneti knjižicu/indeks na uvid
  ovo se odnosi na one koji nam to već nisu dostavili za tekuću godinu!
 • Kompletnu dokumetaciju poslati na office@oszpazova45.rs