Site Loader
Slovenski trg BB, Stara Pazova 22300
Slovenski trg BB, Stara Pazova 22300

Za učlanjenje u zadrugu potrebna su sledeća dokumenta:

STUDENTI do 26 godina:

lična karta na uvid
zdravstvena knjižica na uvid
potvrda o redovnom školovanju sa fakulteta ili indeks na uvid
broj tekućeg računa

UČENICI od 15-19 godina:

lična karta/pasoš na uvid, ili izvod iz matične knjige rođenih
zdravstvena knjižica na uvid
potvrda iz škole ili đačku knjižica na uvid
popunjena saglasnost roditelja za maloletne osobe
broj tekuđeg računa (sopstvenog ili od roditelja)

NEZAPOSLENI do 30 godina:

lična karta na uvid
zdravstvena knjižica na uvid
broj tekućeg računa

ZAHTEV za sticanje statusa zadrugara (obrazac)

Post Author: cira