Site Loader
Slovenski trg BB, Stara Pazova 22300
Slovenski trg BB, Stara Pazova 22300

 OMLADINSKA STUDENTSKA ZADRUGA “PAZOVA 45” ima za cilj stvaranje ponude mladih do 30 godina zainteresovanih za radno angažovanje do 120 radnih dana i traženje poslodavaca koji imaju potrebu da privremeno i povremeno zaposle radnike bez zasnivanja radnog odnosa.

 Ispoštovati složenu zakonsku regulativu je posao koji zahteva dobro poznavanje pravne i računovodstvene procedure rada sa Poreskom upravom, Fondom za PIO, Fondom za zdravstveno osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje a posebno sa Savezom zadruga u smislu redovne godišnje revizije.

 Mi to možemo, imamo dugogodišnje iskustvo i dovoljno entuzijazma. Zato smo osnovali zadrugu a imajući u vidu da na području Stare Pazove ne postoji ni jedna aktivna omladinsko-studentska zadruga.

 Legalno poslovanje nam je imperativ te na stranicama ovog sajta objašnjavamo proceduru rada sa zadrgom.

 Pozivamo Vas da uzmete učešće u razvoju ove zadruge, širenjem članstva i uključivanjem većeg broja poslodavaca što će se postići sticanjem obostranog poverenja.

Direktor, Ćirković Miodrag dipl.ecc

Post Author: cira